Carta de 1946-03-26 de Josep Vergés i Matas des de [Barcelona]

Vergés i Matas, Josep
Compartir
Comentari de les gestions realitzades, juntament amb Joan Bta. Solervicens, amb el doctor Montserrat per garantir el pagament de la redacció de la "Vida de Jesucrist" a Manuel Brunet, substituint en l'operació a mossèn Rosell, el qual és qualificat durament de fer "negocis bruts", amb l'objectiu de tancar l'assumpte sense donar-li notorietat. Enviament adjunt del contracte signat en concepte de la redacció de la "Vida de Jesucrist", el qual al document consta signat per Manuel Brunet i segellat per l'editorial ​
​Tots els drets reservats