Carta de 1945-10-21 de Joan Commeleran des de Barcelona

Commeleran, Joan
Share
Comentari de qüestions tècniques de les seves pintures a Montserrat ​
In copyright In copyright