Carta de 1951-02-02 de Claudi Colomer Marqués des de Barcelona