Carta de [s.d.] de R. Duran Reynals des de Barcelona