Carta de 1952-06-20 de Lluís Bonet Punsoda des de Barcelona

Bonet Punsoda, Lluís
Share
Petició de dedicatòria a un exemplar de "Cada dia és festa" i tramesa d'un exemplar de la revista "Condal" on hi apareix un extracte d'un article de Manuel Brunet. L'exemplar no consta ​
In copyright In copyright