Carta de 1946-09-01 de Tomàs Carreras i Artau des de Barcelona