Carta de 1949-01-26 d'Isidre Archs Riqué des de Barcelona

Archs Riqué, Isidre
Share
Petició de dades referents a un article sobre les "Anunciacions" publicat per Manuel Brunet a "Destino", per a un estudi d'un amic sobre un llibre d'art ​
In copyright In copyright