El Cultivo de actitudes científicas para una educación integral del hombre

Santaló, Lluís
Compartir
Article on es defensa una nova manera d’ensenyar basada en l’ ús del mètode científic i l’experimentació didáctica. Cal educar des dels primers nivells del sistema educatiu en el pensar probabilista i no en el pensar determinista, en l’ ús dels recursos informatius (llibres, diccionaris, enciclopèdies, taules…) i aprofitar totes les possibilitats que proporciona la informática ​
​Tots els drets reservats