H.L.Ebmann: Synthetische geometrie. "Teubners Matematische Leitfaden". Band 40. Leipzig und Berlin, 1934

Santaló, Lluís
Compartir
Ressenya de l' article d'en H.L.Ebmann, titulat: Synthetische geometrie i publicat a: "Teubners Matematische Leitfaden". Band 40. Leipzig und Berlin, 1934 ​
​Tots els drets reservats