{ "dc.contributor.author": "Santaló, Lluís" , "dc.contributor.author": "John, Fritz" , "dc.date.accessioned": "2009-07-17T10:58:52Z" , "dc.date.available": "2009-07-17T10:58:52Z" , "dc.date.created": "1943" , "dc.identifier.citation": "Santalo,L., John, Fritz. An Oval and its normal expansion: 4036 [1942, 340] . The American Mathematical Monthly, 50 (6), 397-399. Recuperat el 17-09-2009, a: http://www.jstor.org/stable/2303729" , "dc.identifier.issn": "1930-0972" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256.2/8317" , "dc.description.abstract": "Es tracta de les solucions al problema núm. 4036, plantejat per en Lluís A. Santaló a la revista “The American Mathematical Monthly”, en un número de l'any 1942 sobre un oval i la seva expansió normal. Hi consten: la solució proporcionada per en John Fritz de la Universitat de Kentuchy i la del propi Ll.A. Santaló, que és qui va proposar el problema" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Mathematical Association of America" , "dc.relation.ispartof": "The American Mathematical Monthly, 1943, vol. 50, núm. 6, p. 397-399 ©Mathematical Association of America 2009" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats" , "dc.relation.uri": "http://hdl.handle.net/10256.2/8316" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Corbes planes" , "dc.subject": "Geometria" , "dc.subject": "Curves, Plane" , "dc.subject": "Geometry" , "dc.title": "An Oval and its normal expansion: 4036 [1942, 340]" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }