Carta de 1956-06-01 a José Ferrater Mora des de Río Piedras (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comenta a Ferrater que la seva família ja s'ha instal.lat a Puerto Rico i li demana, a petició del degà de la Universitat de Puerto Rico, que fixi la data per fer un seminari el curs vinent. Li fa saber que Julián Marías ha estat a Puerto Rico per fer unes conferències de tarannà molt orteguià. Echeverría discuteix algunes nocions orteguianes. Li agraeix una carta sobre l'integracionisme que li ha estat intel.lectualment molt profitosa. Li parla de les activitats que l'ocupen: ha acabat la revisió del llibre sobre la seva tesi, ha fet un article sobre Maine de Biran, un altre de caràcter jurídic, ponències, etc. ​
​Tots els drets reservats