Carta de 1953-07-06 a José Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comunica a Ferrater que ha obtingut una beca del Govern francès per passar a Europa uns deu mesos. Estudiarà filosofia a París durant nou mesos i espera poder passar un mes a Espanya (confia poder trobar-lo a Europa). Reflexiona sobre el fet que ell no s'irrita perquè el seu pensament coincideixi amb el d'altres, més aviat això li permet poder tenir un diàleg enriquidor amb altres persones i aprendre. Li agraeix els comentaris de la carta del 14 de febrer i del seu "Bosquejo". Li fa un comentari molt detallat de les idees que hi expressa, aclarint amb exemples algunes de les seves idees. Respon també a algunes observacions que Ferrater li ha fet que troba extremadament encertades. Lamenta que la ressenya que va fer sobre "El hombre en la encrucijada" no transmetés fidelment i no hagués entès bé el pensament de Ferrater, i discuteix aquests punts que no havien quedat clars. Acaba fent unes reflexions sobre la filosofia i la llengua en què s'expressa i les diferències existents entre la filosofia expressada en alemany i la filosofia expressada en castellà. ​
​Tots els drets reservats