Carta de 1967-04-11 a Josep Ferrater Mora des de Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)

Kockelmans, Joseph J.
Share
Accepta el suggeriment de Ferrater sobre les cartes formals de presentació que cal enviar. Comenta que està intentant contactar amb Mayz Vallenilla ​
In copyright In copyright