Carta de 1968-01-29 a José Ferrater Mora des de Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)

Kockelmans, Joseph J.
Share
Anuncia a Ferrater que li enviarà les proves d'impremta per a que les corregeixi i les pugui reenviar tot seguit a l'editor ​
​Tots els drets reservats