Carta de 1967-12-15 a José Ferrater Mora des de Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)

Kockelmans, Joseph J.
Texto Completo
Compartir
Comunica a Ferrater que tant el seu article com els altres han ja entrat a impremta. Demana si li pot enviar un breu resum en anglès del seu assaig ​
​Tots els drets reservats