Carta de 1968-04-12 a Josep Ferrater Mora des de Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)

Kockelmans, Joseph J.
Share
Agraeix a Ferrater els articles enviats i comenta que es publicaran en propers números. Anuncia que tot i que el primer número encara no ha sortit, ja està preparat el segon ​
In copyright In copyright