Carta de 1967-03-18 a Josep Ferrater Mora des de Pittsburgh (Estats Units d'Amèrica)

Kockelmans, Joseph J.
Share
Notifica a Ferrater que seguint els seu consell ha contactat amb els professors suggerits i li demana parer sobre la millor forma d'adreçar-se als coeditors ​
In copyright In copyright