Carta de 1986-10-22 a José Ferrater Mora des de Isla Verde (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría lamenta que en la seva última visita a Ferrater no poguéssin parlar més extensament dels treballs respectius, "Fundamentos de filosofia" i el text no publicat "Ser y estar". Aprofita aquesta carta per explicar quines són les tesis de fons de "Ser y estar". Tan bon punt aquest opuscle surti publicat li enviarà un exemplar. Li agrairia molt que li enviés unes refutacions i si no, ell mateix se les farà sota pseudònim. Tanmateix, si les hi envia, ell li farà una anàlisi més detallada en la seva resposta a "Fundamentos de filosofía". Li comunica que farà un col.loqui a Puerto Rico sobre el seu "Libro de convocaciones" i que li faran una entrevista a la ràdio. ​
​Tots els drets reservats