Carta de 1977-09-18 a José Ferrater Mora des de Ginebra (Suïssa)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comenta a Ferrater que no ha sabut res d'ell des de la seva trobada al mes d'abril i que tampoc ha rebut cap crítica de la seva contribució al "Festschrift". Li fa saber quins viatges té planejats per Espanya i quines ciutats visitarà per si poguéssin coincidir en algun lloc del país. Li comunica que se sent decebut pel fet que en la seva última conversa filosòfica va constatar que Ferrater prescindeix en la seva filosofia del concepte de persona humana i s'estima més utilitzar, a partir d'ara, el concepte "membre d'una comunitat". ​
​Tots els drets reservats