Rectificable plane curves: 4262 [1947, 418]

Santaló, Lluís
Compartir
Solució proporcionada pel mateix Ll. A. Santaló al problema núm. 4262 sobre corbes planes rectificables, que ell mateix va proposar per solucionar en un número de l’any 1947 de la revista “The American Mathematical Monthly" ​
​Tots els drets reservats