Solutions: de l' Hospital's Rule: 4151 [1945,163]

Santaló, Lluís
Stewart, B. M.
Compartir
Solució proporcionada per Ll. A. Santaló al problema núm. 4151 sobre la Regla de L'Hôpital proposat per B. M. Stewart del Michigan State College, en un número de l’any 1945 de la revista “The American Mathematical Monthly” ​
​Tots els drets reservats