Circles covering a given curve: E665 [1945,159]

Santaló, Lluís
Share
Es tracta de l’enunciat del problema núm. E665, proposat per en Lluís A. Santaló, a la revista “The American Mathematical Monthly” en un número anterior del 1945 sobre cercles que cobreixen una corba donada ​
​Tots els drets reservats