An Almost linear set of segments: E649 [1944,586]

Santaló, Lluís
Fine, N. J.
Eves, Howard
Share
Es tracta de tres solucions al problema núm. E649, proposat per en Ll.A Santaló a la revista “The American Mathematical Monthly” en un número de l' any 1944. Hi consten: la seva pròpia solució i la de dos altres companys d’altres universitats ​
​Tots els drets reservats