Problems for solution: E665

Santaló, Lluís
Share
Enunciat del problema núm. E 665, proposat per Ll.A. Santaló, per solucionar ​
​Tots els drets reservats