An Oval and its normal expansion: 4036 [1942, 340]

Santaló, Lluís
John, Fritz
Share
Es tracta de les solucions al problema núm. 4036, plantejat per en Lluís A. Santaló a la revista “The American Mathematical Monthly”, en un número de l'any 1942 sobre un oval i la seva expansió normal. Hi consten: la solució proporcionada per en John Fritz de la Universitat de Kentuchy i la del propi Ll.A. Santaló, que és qui va proposar el problema ​
​Tots els drets reservats