Eren altres temps

Bertrana, Aurora
Share
Fragment manuscrit de les 'Memòries fins al 1935' d'Aurora Bertrana ​
​Tots els drets reservats