Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Alabama (Estats Units d'Amèrica)

Johnson Wu, Kathleen
Share
Comunica que el seu article ja està a impremta. Comenta que no es tira endavant la seva promoció per la raó de que el seu ensenyament no és de prou qualitat ​
​Tots els drets reservats