Curvas sobre una superfície que cumplen la condición & ∫ ƒ ‹x,t› ds = 0

Santaló, Lluís
Share
Problema que intenta buscar curvas sobre una superfície que cumplan la condición siguiente: & ∫ ƒ ‹x,t› ds = 0 ​
​Tots els drets reservats