Unos Problemas referentes a probabilidades geomètricas

Santaló, Lluís
Share
Article on es plantegen i es resolen diferents problemes sobre probabilitats geomètriques. Es proposen quatre models de problemes: a) figures convexes planes col·locades arbitràriament unes sobre les altres, b) bandes paral·leles col·locades arbitràriament sobre una figura plana convexa, c)franges de plans paral·lels que tallen a un cos convex i d) cilindres convexos que tallen a un cos convex ​
​Tots els drets reservats