Area engendrada por un segmento que se mueve conservándose normal a una línea y describiendo una superfície desarrollable

Santaló, Lluís
Share
Article que té com a objectiu trobar una formula per a l'àrea de la superfície engendrada per un segment que es mou mantenint-se normal a una línia i descrivint una superfície desenvolupable ​
​Tots els drets reservats