Verallgemeinnerung eines Satzes von T. Kubota über Eilinien

Santaló, Lluís
Share
Generalització sobre el Teorema de T. Kubota sobre les corbes el·líptiques ​
​Tots els drets reservats