Una Fórmula integral referente a figuras convexas : (Tema Nº 31, vol.VII, pág.109)

Santaló, Lluís
Share
Solució al problema proposat a la Revista de la Union Matemática Argentina, vol. VII, núm. 3, pàg. 109 referent a una fórmula integral relatiu a figures convexes ​
​Tots els drets reservats