Sobre la distribución probable de corpúsculos en un cuerpo, deducida de la distribución en sus secciones y problemas análogos

Santaló, Lluís
Share
Article amb problemes relacionats amb la distribució arbitrària de cossos convexos en l’ interior d’un cos també convex ​
​Tots els drets reservats