Los primeros 60 años de la U.M.A : Historia de la Unión Matemática Argentina, 1936-1996

Santaló, Lluís
Share
Document sobre la Història de la “Unión Matemática Argentina”(UMA), des del seu origen l’any 1936 fins l’any 1996. Es recullen diferents aspectes de la seva història: antecedents, fundació, primers anys de la seva història (1836-1940). Es fa també referència als membres i col·laboradors més significatius de l’ UMA; a les primeres sessions científiques; a les “Jornadas Matemáticas Argentinas”; a la Revista de l’ UMA i als esdeveniments més importants de l’ UMA com les “Sesiones Matemáticas del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo de 1810”; a la participació de l’ UMA en les reunions d’ Educació Matemàtica i en l’ Acord Nacional d’Oferta Educativa Universitària de Matemàtica ​
​Tots els drets reservats