Sobre la distribución de planos en el espacio

Santaló, Lluís
Share
Demostració del teorema derivat d’un problema físic de Goudsmit, qui va estudiar el problema d’obtenir el valor mig del quadrat de l’àrea de les regions en què el pla queda dividit per rectes arbitraries distribuïdes de manera en què el valor mig de l’ àrea de dites regions val la unitat. En aquest article es considera un problema similar però aplicat a l’espai ​
​Tots els drets reservats