Sobre la formula de Gauss-Bonnet para poliedros en espacios de curvatura constante

Santaló, Lluís
Compartir
Demostracions de la fórmula de Gauss-Bonnet sobre la teoria de superfícies en espais de curvatura constant per a poliedres amb angles polars i amb angles de dimensions 2, 3 i 4 ​
​Tots els drets reservats