Carta de 1970-01-13 a Josep Ferrater Mora des d'[Estats Units d'Amèrica]

Johnson Wu, Kathleen
Share
Agraeix a Ferrater la seva opinió sobre l'article rebutjat i li comunica que hi ha possibilitats de publicar-lo a través de Hintikka. Es queixa de les dificultats d'accedir a una plaça com a professora. Lamenta no haver pogut coincidir a la reunió de l'APA i li comenta que està treballant molt en la tesi ​
In copyright In copyright