On parallel hypersurfaces in the elliptic and hyperbolic n-dimensional space

Santaló, Lluís
Share
Article que estudia les hipersuperfícies parla·leles en l’espai el·líptic i hiperbòlic n-dimensional ​
​Tots els drets reservats