Sobre los cuerpos convexos de anchura constante en Eⁿ

Santaló, Lluís
Texto Completo
Compartir
L’objectiu d’aquest article és generalitzar les relacions entre longitud i amplada, i entre volum, àrea i integral de la curvatura mitja en cossos convexos d’amplada constant en l’espai Euclidià n-dimensional ​
​Tots els drets reservats