Sobre pares de figuras convexas

Santaló, Lluís
Share
Article que dona alguns exemples per dues menes de problemes: uns relacionats amb la generalització del teorema de Helly a parells de figures convexes i uns altres relacionats amb problemes extrems sobre parells de figures convexes ​
​Tots els drets reservats