On the First two moments of the measure of a random set

Santaló, Lluís
Share
Sobre els dos primers moments de la mesura d'un joc d'atzar ​
​Tots els drets reservats