Probabilidades geométricas, geometria integral y geometria estocástica: aplicaciones

Santaló, Lluís
Texto Completo
Compartir
Article sobre l’origen, evolució i estat actual de les probabilitats geomètriques i sobre les aplicacions de la geometria integral i la geometria estocàstica ​
​Tots els drets reservats