Integral geometry of the projective groups of the plane depending on more than three parameters

Santaló, Lluís
Share
Article on s’analitzen diferents casos per aplicar la geometria integral a grups projectius del pla que depenen de més de tres paràmetres ​
​Tots els drets reservats