[Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya]

Bertrana, Aurora
Share
Conjunt de tres llibretes hològrafes i dos grups de fulls solts (hològraf, 26 f. ; mecanoscrit, 6 f.) corresponents a la segona part de les memòries d'Aurora Bertrana. Cobreixen des de 1938 fins aproximadament 1940. A les llibretes: 1a, Les Eres de Gardilans [Vilada. el Berguedà] 6-VII-1968; 2a, Les Eres de Gardilans, 2 agost 1968. Títol a la portada de la primera llibreta: Memòries : IIIer període ​
​Tots els drets reservats