Sorts i dissorts de la llengua catalana

Bertrana, Aurora
Share
Conjunt de diferents versions mecanoscrites, amb correccions i algun full manuscrit, d'un text inèdit destinat a la publicació dins la col·lecció: Panorama actual de les idees. Es disposa d'una versió anterior d'aquest manuscrit, en francès,amb el títol: Heurs et malheurs de la langue catalane (Ms. A. Bertrana 15) ​
​Tots els drets reservats