Myra, la mestiza

Bertrana, Aurora
Share
Quatre còpies mecanoscrites amb correccions i afegits manuscrits, amb el text incomplet d'una novel·la de tema polinesi. No hi consta l'autor, atribuït a Aurora Bertrana ​
​Tots els drets reservats