Carta de [s.d.] a Helène Antunes des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Compartir
Es disculpa per no haver-li tornat el treball corregit abans. Tot i haver aconseguit una bona puntuació li fa alguns suggeriments per tal de millorar ​
​Tots els drets reservats