Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Desconegut
Compartir
Reclama uns llibres que no li han arribat. També suggereix alguns temes en vistes a un volum de Ferrater, compendi d'assaigs ​
​Tots els drets reservats