Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Nova York (Estats Units d'Amèrica)

Peluffo, Ana
Compartir
Peluffo envia a Ferrater un treball sobre Ortega y Gasset ​
​Tots els drets reservats