Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

González Ríos, Francisco
Compartir
Convida a Ferrater a participar en unes jornades filosòfiques. Recorda que es van conèixer anys enrere a Santiago de Chile ​
​Tots els drets reservats